27 Feb 2015

57/72 Rosalía de Castro

Quevedo Rosa canina, rosa

Rosalía de Castro (Santiago de Compostela 24 febrero 1837 – Padrón 15 julio 1885). Escriptora en llengua gallega i castellana. La seva infantesa va estar profundament marcada per la seva condició de filla il·legítima, de mare soltera pertanyent a la vella noblesa gallega, i de pare seminarista que va accedir al sacerdoci. Es casà molt jove amb Manuel Murguía, un erudit cronista de Galícia, que la va animar a escriure en gallec, tot i que pels condicionaments de l’època la majoria de la seva obra sigui en castellà. Va escriure dos llibres de poesia en gallec Cantares galegos i Folhas Novas, una visisó costumista del camp, el primer, i una meditació sobre la mort i la solitud, la saudade, propera a la literatura existencial, el segon. En castellà va publicar En las orillas del Sar, que la crítica ha associat a Bécquer. El 1867 va publicar la seva millor novel·la en castellà El caballero de las botas azules i pòstumament van aparèixer els Contos da miña terra. L’obra de Rosalía de Castro gira a l’entorn d’una visió costumista de la Galícia rural, d’una meditació metafísica existencial i de la denúncia de les condicions socials de la pagesia gallega que l’obliguen a emigrar.

Comments RSS feed TrackBack URL

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>